اطلاعات بیشتر درباره ی مسابقه ی آرزوهای بزرگ

شما نوجوان ها برای آینده تان آرزوها و نقشه هایی دارید و برای رسیدن به آینده ای بهتر تلاش می کنید. چه حالی پیدا می کنید اگر مجبور باشید از آرزوهایتان بگذرید و آینده ای بدون آرزو در انتظارتان باشد؟ تعداد نوجوان هایی که در یک لحظه با عصبانیت و یا بی فکری قبل از هر کس به خود و آینده  و آرزوهایشان آسیب زده اند کم هستند یا زیاد؟ جواب این است که حتی یک نفر هم زیاد است. این نوجوان ها به جای زندگی در کنار خانواده در جایی به اسم کانون  اصلاح تربیت نگه داری می شوند. این نوجوان ها جرم های مختلفی مرتکب شده اند. یکی از آن ها قلدری کرده که منجر به دعوا و ضرب و شتم و چاقو کشی شده. یکی از آن ها برای خودنمایی و جلب توجه کتک کاری کرده که منجر به قتل شده . رفتارهایی که با شوخی و برای جلب توجه شروع می شود ممکن است پایان غم انگیزی داشته باشد. یکی دیگر از جرم هایی که نوجوانان مرتکب می شوند آسیب رساندن به اموال عمومی است. نوجوانان معمولا به خاطر تفریح کردن به اموال دیگران آسیب می رسانند. مثلا در کوچه و خیابان لاستیک آتش می زنند و یا شیشه ی خانه ها را می شکنند. سرقت از مغازه ها وفروشگاه ها ، ولگردی و گدایی از جرم های دیگری است که نوجوانان را به کانون های اصلاح و تربیت می کشاند. جرم های نوجوانان متعدد است اما همه ی آن ها به کانون های اصلاح و تربیت ختم می شود و زندگی نوجوان  تا پایان عمر تحت تاثیر عملی که با نادانی و یا از روی عصبانیت مرتکب شده اند قرار می گیرد.

نوجوانان کانون های اصلاح و تربیت مثل همه ی نوجوانان آرزوهای بزرگی دارند. یکی آرزو دارد فوتبالیست بشود. یکی دلش می خواهد فروشگاه لباس داشته باشد. یکی آرزوی خلبانی دارد و یکی هم دوست دارد معلم کامپیوتر باشد. اما این نوجوان ها چقدر با آرزوهای خود فاصله دارند؟ آیا به آرزوهایشان می رسند؟ نوجوانی که در یک درگیری کسی را به قتل رسانده و یا نوجوانی که برای شوخی و یا یک لحظه خشم باعث نابینایی دوستش شده آیا می تواند مثل یک نوجوان معمولی به آروزهایش فکر و راه ترقی را طی کند؟

شما به عنوان نوجوانی که در کنار خانواده زندگی می کند چه حرفی با این نوجوان ها دارید؟ چه می توانی به آن ها بگویی که باز هم به آرزوهایشان فکر کنند و بتوانند به زندگی معمولی خود برگردند. آیا آن ها می توانند باز هم به  آرزوهای بزرگ خود فکر کنند؟

*نوجوانان ۱۶-۱۲ سال می توانند آثار خود را به آدرس زیر ایمیل کنند:

Info@fclc.ca

توجه: در بالای صفحه نام و نام خانودگی، سن، نشانی و شماره ی تماس خود را قید نمایید!

Contact Us

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید