کلوچه ی گرد و قلمبهنوشته ی اوا پررا

تصویرگران اندری داگین و اولگا داگینا. تهران

انتشارات سروش ۱۳۹۰

شیر، کمد، جادوگر 

نوشته ی کلایو استیلز لوئیس

تهران. نشر پنجره. ۱۳۸۷

سلام موش موشک

تهران. نشر فریبا. ۱۳۷۹

(این کتاب با اسم مستعار زنبق صبا چاپ شده است)

ویفی بوگندو

نوشته ی کای یومان اسکای

تهران. نشر حنانه. ۱۳۷۸

کولی ها و افسانه هایشان

تصویرگر ناصر عزیزی

تهران. نشر خانه ی آفتاب. ۱۳۷۶

کشفی عجیب در سیاره ای  ناشناخته

نوشته ی شارون گود

تهران. نشر زلال. ۱۳۷۴

( این کتاب با اسم مستعار زنبق صبا چاپ شده است.)

Contact Us

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید