مردی از آنادانا 

تهران نشر آموت ۱۳۹۶

عاشقانه

تهران نشر آموت ۱۳۹۲

شوهر عزیزمن

تهران نشر آموت ۱۳۹۱

شروع یک زن

تهران انتشارات ققنوس ۱۳۹۰

پایان یک مرد

تهران نشر مرکز ۱۳۹۰

Contact Us

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید