مجموعه پانزده جلدی قصه های جدید نوروزی. فریبا کلهر

تصویرگر: مریم استکی

انتشارات:قدیانی . تهران – ۱۴۰۲

قصه های سائوری: وقتی طوطی ها قاطی می کنند.

تصویرگر: امیر مفتون

انتشارات: پرتقال. ۱۴۰۰

داستان های خبیث: ساسی بی چشم و رو

تصویرگر: حمید خلوتی

انتشارات: هوپا 1400

تمساح اسکیت سوار

تصویرگر امیر خالقی

نشر هوپا . تهران. ۱۳۹۹

جواب سلام خدا را بده

تهران. نشر شهر. ۱۳۹۲

مجموعه ی سفرهای کرگدن

( این مجموعه در سال ۱۳۹۵ به عنوان مجموعه برتر مورد تقدیر اولین جشنواره کتاب های تصویری- تالیفی دانشگاه شیراز قرار گرفت.)

پری کرگدن ها

تصویرگر نرگس محمدی. تهران. انتشارات امیرکبیر. کتاب های شکوفه. ۱۳۹۰

خداحافظ کرگدن

تصویرگر گلناز محمودی. تهران. انتشارات امیرکبیر کتاب های شکوفه. ۱۳۹۰

دوست مظلوم من

تصویرگر نوشین صفاجو. تهران. انتشارات امیرکبیر.کتاب های شکوفه. ۱۳۹۰

(این کتاب در سال ۲۰۱۳ از طرف کتابخانه بین المللی مونیخ به لیست کلاغ سفید وارد شد.)

همسفر کوچک

تصویرگرنرگس محمدی.تهران انتشارات امیرکبیر. کتاب های شکوفه. ۱۳۹۰

کرگدن و دریاچه ی قو

تصویرگر گلناز محمودی. تهران. انتشارات امیرکبیر.کتاب های شکوفه. ۱۳۹۰

کرگدن شمارشگر

تصویرگر نوشین صفاجو. تهران. انتشارات امیرکبیر. کتاب های شکوفه. ۱۳۹۰

قصه های نارنجی.مجموعه ۳۶۶ قصه. کارگروهی.

تهران قدیانی. کتاب های بنفشه. ۱۳۹۰
(این کتاب در جشنواره پروین اعتصامی مورد تقدیر قرار گرفت.)

قصه های آقا کوچولو

تصویرگر پوپک مقبلی

تهران. انتشارات امیرکبیر. کتاب های شکوفه. ۱۳۹۰

قصه های قبل از غذا

(مجموعه بیست و پنج قصه)

تهران. انتشارات قدیانی. کتاب های بنفشه.۱۳۸۸

کتابی که هیچ کس به فکرش نیست

تصویرگر علی خدایی. تهران. نشر شهر. ۱۳۸۸

قصه های قد و نیم قد (مجموعه هفتاد قصه)

تهران. انتشارات قدیانی. کتاب های بنفشه. ۱۳۸۸
(این کتاب به صورت ده جلدی هم چاپ شده است.)

خواهر خوش شانس من

علی خدایی. تهران. انتشارات حنانه. ۱۳۸۰

قصه های یک دقیقه ای جلد ا و ۲

تصویرگران رامین مشرفی، نیلوفر میرمحمدی و علی مفاخری. تهران. انتشارات حنانه. ۱۳۷۹
(در سال ۱۳۹۱ قصه های یک دقیقه ای در یک جلد و با حذف بعضی از قصه ها توسط انتشارات آموت به شکلی متفاوت چاپ شده است.)

فانوس بود و غزال

تصویرگر مصطفی ندرلو. تهران. انتشارات سوره مهر. ۱۳۷۷

مثل دختر گل ها

تهران. انتشارات سوره مهر. ۱۳۷۵

یک قصه ی ترسناک و یازده قصه ی دیگر

تهران. انتشارات ریحان. ۱۳۷۲

هدیه ای با گل های آبی

تصویرگر فریده شهبازی. تهران. انتشارات سروش. ۱۳۶۹

Contact Us

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید