پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی مفاهیم اجتماعی در ادبیات کودکانه سه اثر از فریبا کلهر.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه بیرجند. ۱۳۹۷

استاد راهنما: کلثوم قربانی جوبیاری

استاد مشاور: اکبر شایان سرشت

دانشجو:زهرا رضا پور

مناقشه رساله ماجستیر

قصص الدقیقه الواحده للکاتبه الایرانیه فریبا کلهر.دراسه تحلیلیه و ترجمه. جامعه القاهره. مصر. ۲۰۱۸

استاد للغه الفارسیه و آدابها بکلیه الادب.جامعه القاهره:ایمان محمد ابراهیم عرفه

استاد و رئیس قسم اللغه الفارسیه بکله اللغات و الترجمه جامعه الازهر: فکری ابراهیم سلیم

استاد مساعد اللغه الفارسیه و آدابها بکله الادب. جامعه القاهره: ایناس محمد عبدالعزیز

تناقش الباحثه/ زینب سید عبدالحمید علی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی عناصر داستان در رمان شروع یک زن اثر فریبا کلهر. دانشکده علوم انسانی . دانشگاه آزاد اسلامی رشت.۱۳۹۵

استاد راهنما: سید حسن سید ترابی

استاد مشاور: ؟؟

دانشجو:حمیده خمامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

فانتزی در داستان های محمد رضا شمس و فریبا کلهر. دانشگاه آزاد اسلامی همدان. ۱۳۹۵

استاد راهنما:رضا صادقس شهپر

استاد مشاور:؟؟

دانشجو: زهره بهنام خوفا

پایان نامه کارشناسی ارشد

مثلث عشق زن سیاست در سه گانه ی فریبا کلهر. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی.۱۳۹۴

استاد راهنما: مجتبی دماوندی

استاد مشاور: قدرت الله طاهری

دانشجو:فائزه رودخانه فینی

پایان نامه کارشناسی ارشد

فانتزی در آثار تخیلی فریبا کلهر. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند. ۱۳۹۴

استاد راهنما: زینب نوروزی

استاد مشاور:؟؟

دانشجو:بتول صالحی بنابید

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی فانتزی در داستان های فریبا کلهر و محمد هادی محمدی. دانشکده ابیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان. ۱۳۹۴

استاد راهنما: رضا شجری

استاد مشاور:امیر حسین مدنی

دانشجو:زهرا آدینه

پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل و بررسی جنسیت و نقش های جنسیتی در داستان های فریبا کلهر. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند. ۱۳۹۲

استاد راهنما:علی اکبر سام خانیانی

استاد مشاور: محمد حسینایی

دانشجو: افسانه رمضانی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی هویت جنسیتی در آثار سه نویسنده ادبیات داستانی نوجوان بعد از انقلاب ( هوشنگ مرادی کرمانی. فریدون عموزاده خلیلی. فریبا کلهر) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. ۱۳۹۱

استاد راهنما: دکتر علی محمد مؤذنی

استاد مشاور: دکتر امیرعلی نجومیان

دانشجو: مریم محمد خانی

Contact Us

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید