در اخبار

کتاب مرد سبز شش هزار ساله که برای اولین بار در سال 1377 توسط انتشارات محراب قلم چاپ شده و تا به حال سه بار نیز تجدید چاپ شده است بار دیگر چاپ می شود. انتشارات محراب قلم تصمیم گرفته است این رمان نوجوان را با روی جلد و حروفچینی جدید و یراستاری جدید وارد بازار نشر کند.

یک نظر بدهید

Contact Us

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید