فریبا کلهر نویسنده ادبیات داستانی ک.دک و نوجوان

فریبا کلهر سال ۱۳۴۰ در کرمانشاه به دنیا آمد. فعالیت خود را از دهه شصت در حوزه ادبیات داستانی کودک و نوجوان آغاز کرد وتا کنون بیش از ۴۰ عنوان کتاب در این حوزه به بازار نشر ارائه داده است.

فریبا کلهر نویسنده ادبیات داستانی کودک و نوجوان

فریبا کلهر fariba kalhor

«هوشمندان سیاره اوراک»، «امروز چلچله‌ی من»، «ابروهای جادوئی کیو کیو»، «دختر آئینه پوشم، «کسی که موهای مرا شانه زد»، «سالومه و خرگوشش»، «از تو می‌خواهم خدا»، «خواهر خوش شانس من»، «گرمایی و سرمایی»، «ماشینی که خیابان می خورد»، «دو فرشته دو برادر»، «یک درخت و چهارده میوه»، «دوچرخه و پرنده»،«تو از بهشت آمده ای»،«بوی باران»،«نردبان هزار پله»، «زمینی که همین طور می لرزید»، «مادر خسته و پسر خوش خنده»، «آقای هندوانه»،«از آسمان حرف بزن» و«سگی که قارقار می کرد» تعدادی ازآثار این نویسنده است.

او، از بدو تأسیس نشریه «سروش کودکان» تا سال‌۱۳۸۲ به مدت پانزده سال، سمت سردبیری ماهنامه سروش کودکان را برعهده داشت. «آقای هنوانه» اثر این نویسنده، به عنوان برنده ی رتبه سوم دهمین کتاب سال کودک و نوجوان در بخش داستان کودک معرفی شد.

Contact Us

قابل خواندن نیست؟ تغییر متن. captcha txt

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید